Język Esperanto - to 16 reguł i "zero" wyjątków


Wikipedia - Gramatyka języka esperanto

Fundamento de Esperanto - książka autorstwa Ludwika Zamenhofa wydana wiosną 1905r.
Przyjęta jako oficjalny fundament języka w 4. artykule Deklaracji Bulońskiej (Deklaracio pri la esenco de la Esperantismo) 9 sierpnia 1905r. na pierwszym kongresie esperanckim w Boulogne-sur-Mer.

16 reguł języka esperanto - Gramatyka esperancka została ujęta przez Ludwika Zamenhofa w postaci 16 reguł.
Cytat z Fundamento de Esperanto wydanego w 1905 r. (z zachowaniem gramatyki, ortografii i stylistyki oryginału)

Zapraszamy do nauki języka esperanto. 16 reguł esperanta

Jak widać, alfabet Esperanto oprócz znaków łacińskich posiada jeszcze litery typowe dla swojego języka.
Bardzo wygodnym narzędziem do pisania znaków Esperanto jest darmowa klawiatura: Ek - Esperanta klavaro. Ten niewielki program (plik ek39inst.exe) można skopiować ze strony: Ek - Esperanta klavaro.
Innym tego typu programem jest program Keyman Desktop (bezpłatny dla indywidualnych użytkowników), który można pobrać ze strony: Firmy Tavultesoft
Natomiast do tworzenia stron internetowych w językach zarówno Polskim jak i Esperanto warto poznać UNIKOD
Więcej na temat "Jak publikować w języku Esperanto?" znajdziesz tutaj.


_________________
13 stycznia 2011