Linki do ciekawych stron

Esperanto, międzynarodowy język pomocniczy, nigdy nie miał na celu zupełnego zastąpienia języków ojczystych. Stworzony został, by ułatwić komunikację międzyludzką, która szwankuje od czasu pomieszania języków pod wieżą Babel.

Esperanto nadal światu potrzebne Esperanto, język neutralny, którego celem według założeń twórcy jest zbliżanie poszczególnych ludzi, środowisk i narodów na zasadach sprawiedliwości, tolerancji oraz poszanowania dla inności, ma do spełnienia we współczesnym świecie znaczącą rolę. Esperanto i ruch na jego rzecz stanowią wartość duchową, kulturową i w szerokim tego słowa znaczeniu społeczną, którą właśnie nasz kraj powinien wnieść do Europy – Wspólnoty Narodów, której członkiem jest Polska.

Fenomen języka esperanto

Jak zostałem esperantystą

Coś dla zwykłych ludzi Dla wielu esperanto to hobby dla dziwaków. W Malborku myślą inaczej. Za sprawą esperantystów w okolicach miasta może znaleźć pracę nawet 1500 osób.

Paweł Wimmer: Fenomen esperanta

Wypowiedzi esperantystów z różnych krajów.

Pasporta Servo: la tutmonda gastiga reto - Światowa sieć osób oferujących gościnę

Ilu ludzi na świecie posługuje się esperanto?

Świat, w którym wszyscy rozumieją wszystkich, jest lepszym światem. Nazywam się Hans Malv i jestem dyplomowanym lekarzem. Niniejszy dokument napisałem nie na zamówienie jakiejś organizacji czy zrzeszenia, lecz z własnej inicjatywy.

Esperantomaniacy
(...) W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba obcokrajowców zainteresowanych studiami w bydgoskiej szkole. W latach 90. było ich kilku, teraz rocznie 300 cudzoziemców stara się o miejsce na roku, ale tylko połowa dostaje wizy na czas. - W wielu krajach i kulturach wróciła moda na esperanto - twierdzą studenci (...)

Aby poznać wszystkie walory esperanta trzeba koniecznie nauczyć się tego łatwego języka, znajomość którego tak bardzo przyspiesza opanowanie innych języków obcych. Możliwości nauki języka esperanto są obecnie bardzo duże:
a/ w szkole, w ramach unijnego programu Socrates-Comenius,
b/ na kursach stacjonarnych organizowanych przez Oddziały PZE,
c/ na bezpłatnych kursach prowadzonych w INTERNECIE.

Esperanto jest po to , by ludzie z różnych krajów mogli się spotykać, wspólnie podróżować - a wszystko to bez barier językowych.

Język za jeden uśmiech
Jest od 5 do 10 razy prostszy niż jakikolwiek inny język. Całą gramatykę stanowi szesnaście reguł. Nie ma wyjątków, nie ma idiomów.
Pozwala poznawać ludzi i tanio podróżować. A kursy nic nie kosztują.

Esperanto na: stronadzieci.org
Esperanto to prosty język, który powstał, by łączyć ludzi. Posługiwali się nim Albert Einstein, Julian Tuwim, twórca koncernu samochodowego Daewoo Kim Woo. Każdy może się go nauczyć nawet w ciągu zaledwie pół roku.
UNESCO szacuje, że esperanto włada dziś ok.10 mln osób na całym świecie.

Edward Tadeusz Wojtakowski
"...Wychowawcą naszej grupy był Aleksander Chudy, repatriant z Francji, który w Kaliszu uczył w szkole francuskiego. Zapytałem go w jaki sposób mógłbym sam w domu uczyć się francuskiego (podręcznikow i słowników w księgarniach nie było). Odpowiedział mi, że sam francuskiego się nie nauczę, ale we Francji słyszał o języku esperanto, który jest bardzo latwy i możliwy do nauczenia bez nauczyciela. Radził mi, abym we Wrocławiu odszukał klub esperantystów..."

Esperanto odkryłem z nudów

Park Świata w Malborku
- po którym oprowadzał nas pan Edward Kozyra ze swoimi przyjaciółmi.
- odwiedził kolejny esperantysta - profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie

Dalecy kuzyni z Europy
Foraj kuzoj el Europo


Wybitny szwajcarski lingwista i tłumacz wielu języków w ONZ - Claude Piron "Dlaczego wierzę w Esperanto?" – revuo "Esperanto" – marto 2002. Tłumaczenie: Danuta Kowalska

Dziennik wschodni - Rozmowa dnia (24 stycznia 2010) - "Esperanto ćwiczy umysł"